Land van Molenbeek 

 

Datum Plaats Loten Vissen
Zondag 12 April Horst 07:00 uur 08:00 tot 11:30 uur
Zondag  17 Mei Oostrum 07:00 uur 08:00 tot 11:30 uur
Zondag 05 Juli Meerlo/Blitterswijck  07:00 uur 08:00 tot 11:30 uur
Zondag 13 September  Lomm 07:00 uur 08:00 tot 11:30 uur

 

 

 

 

 

 

Deelnemers dienen lid te zijn van een hengelsportvereniging welke is aangesloten bij Land van Molenbeek en in het bezit zijn van de vergunning Land van Molenbeek.

 

 

 

 1. Elke deelnemer wordt geacht van de inhoud van dit reglement op de hoogte te zijn. Bij het niet naleven ervan wordt hij uitgesloten.

 2. Voor deze vijverwedstrijden geldt het reglement van de betreffende vereniging.

 3. De organiserende vereniging zorgt voor het uitzetten van de plaatsen.

 4. De verenigingen die over een weegschaal beschikken brengen die mee en overleggen met de organiserende vereniging waar ze moeten wegen.

 5. Het inschrijfgeld is € 12.- totaal, voor de 1e wedstrijd te voldoen.

 6. Per vereniging kan er ook door teams worden deelgenomen. Voor de telling: zie reglement teamwedstrijden.

 7. Over de wedstrijdduur worden tijdens de jaarvergadering van de L.v.M afspraken gemaakt. De serie van 2014 is dit 3,5 uur. Wijzigingen en/of aanvullingen van dit reglement kunnen alleen plaatsvinden met meerderheid van stemmen. Per vereniging zijn twee personen stemgerechtigd. Evaluatie in 2014. Dan worden ook de nieuwe vislocaties voor 2015 uitgeloot.

 8. Optuigen en peilen voor de wedstrijd is toegestaan.

 9. Het eerste signaal is voeren en vissen. Na dit signaal mag alleen nog licht en met mate worden bijgevoerd. Cuphengel is toegestaan.

 10. Het tweede signaal is einde wedstrijd. Vis, aangeslagen tijdens het eindsignaal, telt nog mee. Is dit een zware vis (bv karper) moet deze binnen 15 minuten na het eindsignaal in het landingsnet zijn.

 11. Elke aas is toegestaan behalve vere de vase, levende of stukjes vis en kunstaas.

 12. Bovendien mag er uitsluitend met een loodje op zink gevist worden. Het gebruik van voerkorfjes of voer op de lijn is verboden.

 13. De onderlinge afstand tussen de deelnemers dient minimaal 12 meter of de vast genummerde visplaats te zijn. Elke deelnemer mag maximaal 1 meter rechts of links van zijn nummer plaatsnemen.

 14. Alle gevangen vis wordt gewogen. De vis dient in het leefnet bewaard te worden tot de weegploeg arriveert.

 15. Het gebruik van de voerkatapult is verboden.

 16. Degenen die te laat komen, dat is nadat het eerste signaal gegeven is, mogen niet meer zwaar aanvoeren.

 17. Het betalen van de inleggelden dient te geschieden door èèn persoon per vereniging. Deze persoon trekt ook de nummers.

 18. Alle inleggelden dienen te worden omgezet in geldprijzen. Elke vereniging is verantwoording verschuldigd hierover.

 19. Prijzen zijn 1 op 3.

 20. Bij gelijk gewicht beslist het lot de plaatsing.

 21. Bij onweer kan een signaal gegeven worden dat de wedstrijd onderbreekt. Als tweederde van de wedstrijd is versteken, wordt de wedstrijd als       beëindigd beschouwd. Zo niet dan bepaalt de wedstrijdcommissie of en wanneer er verder  gevist wordt.

 22. Gang van zaken rondom de prijzen en vakken (zie bijlage.)

 23. Puntentelling voor het klassement (zie bijlage.)

 24. Eventuele op of aanmerkingen omtrent de gehouden wedstrijd moeten door de deelnemers direct na de wedstrijd aan de organiserende         vereniging kenbaar worden gemaakt.

 25. Het is uw plicht de visplaats schoon achter te laten.

 26. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.

 27. In Grubbenvorst is een totaal verbod ingevoerd voor het vissen en voeren met kattenbrokken en hondenbrokken.

   

 

 

 

Gang van zaken rondom prijzen en vakken.

 

 

Aan de hand van een voorbeeld de verdeling.

 

Stel dat er voor een wedstrijd 44 personen zijn aangemeld.

 

Men maakt dan twee vakken, vak A en vak B (vijver of kant)

 

Omdat het prijzenschema 1 op 3 is krijgt de deelnemer met het hoogste gewicht de eerste prijs. Als voorbeeld:

 

1e prijs vak A - 2e prijs vak B - 3e prijs vak A - 4e prijs Vak B. enz, enz enz.

 

 

 

Voor degenen die niet precies weten hoe de prijzen in de twee vakken verdeeld worden het volgende hulpmiddel.

 

 1. Sorteer de kaarten van A op volgorde van gewicht van hoog naar laag en nummer de kaarten vervolgens van 1 t/m het aantal prijzen in vak A.

 2. Sorteer de kaarten van B op volgorde van gewicht van hoog naar laag en nummer de kaarten vervolgens van 1 t/m het aantal prijzen in vak B.

 3. Neem de twee kaarten met nummer 1 erop. Degene met het hoogste gewicht wordt 1 en de ander wordt 2. Neem daarna de kaarten met de nummer 2 erop. Degene met het hoogste gewicht wordt 3 en de ander 4. Zo doorgaan tot alle genummerde kaarten op zijn. De prijzen zijn dan correct verdeeld.

 

 

 

Puntentelling voor het klassement.

 

 

 

De puntentelling ziet er als volgt uit:

 

De nummers 1 van het vak krijgen 1 punt.

 

De nummers 2 van het vak krijgen 2 punten. Zo verder tot de laatste plaats.

 

Wie niet deelneemt of zijn kaart niet inlevert krijgt 2 punten meer als het aantal deelnemers in het grootste vak.

 

 

 

Reglement teamwedstrijden.

 

 

 

 1. Een team bestaat uit 3 personen en krijgt de naam van een van die personen (bv team van der Coelen of de vrolijke vissers)

 2. Een team mag ook uit leden van verschillende verenigingen bestaan.

 3. De namen ervan moeten voor de eerste wedstrijd worden doorgegeven en er mogen geen veranderingen in worden aangebracht tijdens de serie       wedstrijden.

 4. Het inschrijfgeld bedraagt € 9,- per team voor de hele serie, te voldoen voor aanvang van de eerste wedstrijd.

 5. De teamwedstrijd wordt gevist op punten, waarbij we uitgaan van de punten welk teamlid tijdens de wedstrijd krijgt.

 6. Per team mag 1 reservedeelnemer aangewezen worden. Deze vaste reserve dient wel alle wedstrijden individueel mee te vissen.

 

 

 

Voorbeeld.

 

Het totaal gewicht in de wedstrijd bepaalt het aantal punten. Hoogste gewicht 1 punt, twee na hoogste gewicht 2 punten en zo verder.

 

 

 

Aan de hand van dit totale aantal punten worden de teams gerangschikt en krijgen ze wedstrijdpunten.

 

 

 

Na de complete wedstrijd worden de punten bij elkaar geteld en ontstaat de eindstand.

 

 

 

Het team met het laagste aantal wedstrijdpunten over de 4 wedstrijden is winnaar.

 

Bij gelijk aantal wedstrijdpunten beslist het totale aantal punten, is dit ook nog gelijk dan kijken we naar het hoogste gewicht.

 

 

 

Alle 4 wedstrijden tellen mee in het klassement.

 

 

 

Afhankelijk van het aantal deelnemende teams worden 2 of meer deelbare prijzen samengesteld voor de winnende teams. Deze worden na de laatste wedstrijd uitgereikt.

 

 

 

Aldus vastgesteld te Horst op 6 november 2014 door afgevaardigde van Horst, Oostrum, America, Lottum, Grubbenvorst, Broekhuizen, Meerlo / Blitterswijck en bestuur Land van Molenbeek.

 

 

 

Wedstrijdreglement Hsv  ‘t Bliekske

 

 

 

Men dient te vissen op de gelote plaats, en mag de hartlijn tussen de visplaatsen niet overschrijden.

 

De maximale hengellengte is +/- 9,5 meter, hengel inclusief lijn mag niet langer zijn dan 15 meter.

 

Het is verboden om voer op de lijn te hebben.

 

Het gebruik van een klein zinkloodje is toegestaan.

 

Het begin en einde wordt aangegeven door een signaal.

 

Men mag maximaal 750 gram voer in bezit hebben, inclusief aas.

 

Het is verboden om te vissen en te voeren met verse de varse, en gekleurde maden

 

Het gebruikte net moet voldoen aan de leefnetcode. Een diameter van 40 cm of meer en een lengte van minimaal 2,5 meter, met een maaswijdte van Max 6 mm. Het net dient horizontaal worden geplaatst zodat de vis vrij kan bewegen.

 

Het leefnet met de gevangen vis dient in het water te blijven tot de weegploeg is gearriveerd.

 

In geval waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.

 

 

 

Bij de tweede wedstrijd van de serie L.v.M 2015 zal het reglement van betreffende vijver worden geplaatst.

 

 

 

 

 

<< Oktober 2018 >>
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31