Composition of the board:

Chairman
Wil Verspaij, Kampstraat 1, 5943 AR Lomm

Secretary
Hay van Dijk, Kolckwei 32, 5943 BG Lomm

Treasurer
Henk Deenen, Antoniusplein 1, 5943 AH LommBoard members:

Mike van Wylick, Heuvelstraat 2,
5943 AX Lomm
Hans Berden, Dokter Allardplein 18, 5941 JA Velden
Fred van Heesch, Laakweg 39, 5944CW Arcen