In mei 1969 is HSV de Karper opgericht en gestart met 70 leden. Het doel van de vereniging was het beoefenen van de hengelsport, het bevorderen en beschermen van de visstand en de waterkwaliteit en het informeren en bewust maken van junior- en seniorleden.

De mogelijkheden tot uitoefenen van de hengelsport lagen voor HSV de Karper aan de rivier de Maas.

Door de jaren heen is HSV de Karper een vereniging geweest die een echte dorpsfunctie had. Men begon met ongeveer 70 leden, later werden het er langzaam maar zeker bijna 100. Allen mensen uit Lomm. In de negentiger jaren ging het met het ledental hetzelfde als bij alle andere verenigingen. Langzaam maar gestaagd liep het ledental terug. Jongeren kregen andere belangen, werden meer mobiel en toonden steeds minder interesse voor de hengelsport. Vanaf het jaar 2000, waarin het bestuur besloot dat er ook mensen buiten Lomm lid mochten worden van deze vereniging, ging het met het aantal leden weer bergopwaarts.

Ook het jeugdbeleid werd weer opgepakt en met het geven van cursussen werden jongeren en hun ouders weer gemotiveerd om zich in te zetten voor het unieke stukje natuur tegen de rand van het dorp aan.

Vanaf het begin hebben bestuur en leden in het vaandel gehad om eigen viswater te realiseren. In samenwerking met de Visserijkundig Ambtenaar; dhr. W. Muijres van de NVVS en in dienst van de toenmalige hengelsportfederatie De Vriendschap Noord Limburg, werden meerdere percelen bekeken op ligging en mogelijke waterkwaliteit. De gemeente Arcen en Velden was bereid tot medewerking in de vorm van subsidies en beschikbaarstelling van een perceel. Veel werd gekeken naar stukken grond in het Hanik en in het huidige natuurgebied De Ravenvennen, maar steeds was de waterkwaliteit aan de zure kant, dus minder geschikt voor het uitzetten van vissen. In 1978 kreeg het taaie streven echter zijn beslag door een grondruil van de Gemeente met de Gebroeders Verhaegh. Een weiland ter grootte van 1 hectare kon geruild worden met een perceel aan de Maas. Dit perceel sloot aan bij de grond van de boerderij van de Gebroeders Verhaegh.

 HSV de Karper had hiermee een uniek stukje grond waarop in september 1978 de eerste schop de grond in ging voor het realiseren van het huidige viswater. Grinderij Gebroeders Janssen uit Blerick werd bereid gevonden om voor een lage vergoeding het water te graven. Hiervoor mochten zij de vrijkomende zand en grind vermarkten. In ras tempo werd gegraven, gezeefd en getransporteerd. De finale werd ingezet in het voorjaar van 1980. Alle leden werden opgeroepen om met schop, hark, dikke hamer of gewoon met spierkracht naar het viswater te komen.

1 juli 1980 was het zover. Het viswater was klaar en de vissen zwommen rond in het mooie stukje natuur. Officiele opening en feest volgde. De Gemeente Arcen en Velden, eigenaar van het viswater dat ‘De Bosbergweide’ gedoopt werd, verhuurde het water met de lusten en lasten. De vereniging had het onderhoud. In 2001 werd een renovatieplan gestart. Vernieuwing van de oevers, ontwerpen en realiseren van visplaatsen voor minder validen en invaliden, een eigen clublokaal met toilet en alles wat daar bij hoort. Dit plan werd met hulp van velen gerealiseerd in 2003, 23 jaar na de opening.


Heden te dage kan iedereen die de natuur liefheeft of de hengelsport een warm hart toedraagt, genieten van een heerlijk stukje natuur aan de rand van het dorp Lomm.

Wij zien u daar graag eens rondwandelen.