Daty połowów ryb
Na kolejnych stronach znajdują się 2 wykresy, które są automatycznie aktualizowane przy wprowadzaniu wyników meczu.

Na pierwszej stronie znajduje się wykres, na którym wyświetlane są połowy ryb na miejsce połowów w miesiącu.

Na drugiej stronie znajduje się wykres pokazujący średnie połowy meczowe w miesiącu, na miejsce połowów oraz całkowite połowy meczowe na tym miejscu.