-Kwoty karne 2021

NARUSZENIA, KODY WYKROCZEŃ I KWOTY GRZYWIEN ZA 1-1-2021 R.

 

Obecnie policja i BOA (specjalni oficerowie śledczy) przeprowadzają coraz więcej kontroli w zakresie zgodności z ustawą o rybołówstwie. Za niewielką sumę pieniędzy jesteś członkiem stowarzyszenia rybackiego i możesz spokojnie łowić ryby. Załączony przegląd za 1-1-2021 pokazuje, że mandaty mogą znacznie wzrosnąć. Prawie wszystkie grzywny zostały w tym roku podwyższone.

Naruszenia, liczby okoliczności faktycznych i grzywny w odniesieniu do rybołówstwa śródlądowego od dnia 01-01-2021 r.

Do grzywny dołączona jest dodatkowa opłata administracyjna w wysokości 9 EUR

Zobacz stronę na stronie internetowej:

kwoty-kar-2021-r