Regulamin dla licencjobiorców dziennych i rocznych.

 1. Surowo zabrania się stosowania ziemniaków, produktów ziemniaczanych, obornika i konopi jako przynęty i paszy dla gołębi oraz posiadania lub karmienia więcej niż ½ kg paszy dla wabików. Ponadto, nie wolno ci posiadać lub łowić kolorowymi larwami.
 2. Odpady takie jak plastik, papier, cyna, wabik itp. nie mogą być pozostawione na terenie obiektu, ale muszą zostać usunięte.
 3.  Zabrania się przebywania w i / lub na wodzie.
  Zakazane jest również karmienie łodzi sterowalnych.
 4. Wszystkie złowione ryby powinny być ostrożnie traktowane i natychmiast zwrócone do wody, lub podczas zawodów w odpowiedniej siatce ratunkowej, która jest zgodna z kodeksem postępowania z siatką ratunkową.
  Zabieranie ryb jest surowo zabronione.
 5. Zabrania się przebywania na terenie obiektu lub łowienia ryb po zachodzie słońca aż do wschodu słońca.
  Nocne połowy są surowo zabronione.
 6. Osobom niebędącym członkami organizacji zabronione jest łowienie specjalnie na szczupaki. (Pike)
 7. Seniorzy i juniorzy będący członkami HSV De Karper posiadający kartę wędkarską mogą łowić maksymalnie dwiema wędkami na łowisku z jednym haczykiem. Posiadacze licencji dziennej mogą łowić tylko jedną wędką. Prosimy o zachowanie szacunku dla innych wędkarzy.
 8. Psy i sprzęt do gry dźwiękowej są zabronione.
 9. Zezwolenie dzienne lub Karnet Wędkarski należy okazywać przez cały czas na żądanie kontrolera lub policji. Kontrolerzy posiadają legitymację stowarzyszenia
 10. Korzystanie z niepełnosprawnych pirsów rybackich jest dozwolone dla wszystkich, pod warunkiem, że zaobserwowano, że niepełnosprawny rybak ma zawsze pierwszeństwo w tej lokalizacji.
 11. Każdy, kto nie spełnia tych warunków, jest uznawany za łowiącego bez licencji i będzie traktowany jako taki.
 12. H.S.V. „De Karper” nie odpowiada za szkody i wypadki na terenie Bosbergweide i wzdłuż niego.
 13. We wszystkich przypadkach nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie, codzienne kierownictwo H.S.V. „De Karper” zadecyduje, co następuje
  Zarząd H.S.V. „De Karper”.