Średnie połowy na jedno stanowisko połowowe w miesiącu