Vangsten data
Op de volgende pagina’s bevinden zich 2 grafieken,  welke tijdens het invoeren van de wedstrijduitslagen automatisch bijgewerkt worden.

Op de 1e pagina staat een grafiek waarin de visvangsten per visstek  per maand worden weergegeven.

Op de 2e pagina staat een grafiek waarin de gemiddelde wedstrijdvisvangsten per maand, per visstek en de totale wedstrijdvisvangst op die stek worden weergegeven