Reglement voor dag- en jaarvergunninghouders.

 1. Het is ten strengste verboden aardappelen, aardappelproducten, duivenmest en hennep als lokvoer en aas te gebruiken, en meer dan ½ kg. lokvoer in bezit te hebben of te voeren. Verder mag men geen gekleurde maden in bezit hebben of ermee vissen.
 2. Afval zoals plastic, papier, blik, lokvoer enz. mogen niet op het terrein worden achtergelaten, maar moeten meegenomen worden.
 3. Het is verboden zich in en / of op het water te bevinden. Bestuurbare bootjes voor te voeren zijn ook verboden.
 4. Alle vis die gevangen wordt dient men zorgvuldig te behandelen en direct terug te zetten in het water, of tijdens wedstrijden in een geschikt leefnet dat voldoet aan de leefnetgedragscode.
  Meenemen van vis is streng verboden.
 5. Het is verboden zich, na zonsondergang tot zonsopkomst op het terrein te bevinden of te vissen.
  Nachtvissen is ten strengste verboden.
 6. Voor niet leden is het verboden speciaal op snoek te vissen. (snoeken)
 7. Er mag gevist worden door senioren en junioren die lid zijn van HSV De Karper met vispas met max twee hengels op een visplaats met een enkelvoudige haak.
  Dagvergunninghouders mogen maar met een hengel vissen.
  Houd rekening met andere vissers.
 8. Honden en spelende geluidsapparatuur zijn verboden.
 9. De dagvergunning of de Vispas moeten ten allen tijde op vordering door de controleur of de politie worden  getoond.
  Controleurs zijn in het bezit van een pasje van de vereniging.
 10. Het gebruik van de invalide vissteigers is voor iedereen toegestaan mits men in acht neemt dat een invalide visser ten allen tijde voorrang heeft op deze plaats.
 11. Ieder die zich niet aan deze voorwaarden houdt, wordt geacht zonder vergunning te vissen en wordt als zodanig behandeld.
 12. H.S.V. “De Karper” stelt zich niet aansprakelijk voor schade en ongevallen op en langs het terrein Bosbergweide.
 13. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur van H.S.V. ”De Karper

Bestuur H.S.V. “De Karper”