Wedstrijd informatie

HSV “De Karper” Lomm Senioren uitgave september 2018.

 1. Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en zich hieraan te houden.
 2. Er wordt gevist met een vaste hengel, voorzien van één enkelvoudige haak. De hengel mag maximaal 9,5 meter lang zijn.
  Hengel inclusief lijn mogen niet langer zijn dan 15 meter.
 3. De deelnemer mag alleen vissen op de plaats die hem door het lot toegewezen is. De zitplaats van de visser moet op de daarvoor bestemde betonplaten staan (Bij een koppelwedstrijd mag de zitplaats gedeeltelijk langs de betonplaat staan) Tijdens het vissen, vangen en landen van de vis dient de visser op zijn plaats te blijven. Hulp bij het scheppen van de vis is niet toegestaan.(Uitgezonderd de koppelwedstrijden)
 4. Het eerste signaal geeft het begin van de wedstrijd aan. Het tweede signaal geeft het einde van de wedstrijd aan. Vis, aangeslagen tijdens het tweede signaal, maar nog niet op het droge, telt nog mee.
 5. Als aas is toegestaan alles behalve muggenlarven, levende of dode vis, stukjes vis, aardappel, hennep en kunstaas. Gekleurde maden zijn verboden.
 6. Men mag maximaal 300 gram droog voer inclusief aas gebruiken.
 7. Er mag niet gevoerd en gevist worden voor het eerste signaal. Optuigen en peilen is wel toegestaan.
 8. Er wordt gevist om het hoogste gewicht. Bij gelijk gewicht beslist het aantal gevangen vis. Is dit ook gelijk, dan beslist het lot. Alle gevangen vis telt mee.
 9. De vangst mag uitsluitend bewaard worden in een niet stalen leefnet en moet voldoen aan de leefnet code, minimaal 2,5 meter lang, zacht materiaal en minimale diameter van 40 cm. Het net moet in het water blijven tot het tijdstip van weging.
 10. De duur van de wedstrijd is 3 uur, mits anders afgesproken. Mocht er tijdens de wedstrijd onweer optreden wordt de wedstrijd onmiddellijk gestaakt en dient iedereen de waterkant te verlaten. Dit in goed overleg met elkaar en men dient geen risico te nemen.
 11. Bij de 55+ wedstrijden worden er van het totaal aantal te vissen wedstrijden, 3 wedstrijden met het laagste gewicht  NIET meegeteld. Een niet geviste wedstrijd telt hierin niet mee.
 12. Bij weging van de vangst na de wedstrijd zullen altijd minstens 2 personen aanwezig zijn.
 13. Men is te laat als men niet zichtbaar aanwezig is als het eerste nummer geloot is voor de desbetreffende wedstrijd.
 14. Het minimale aantal deelnemers is drie personen bij de eerste wedstrijd van een serie.
 15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie, meestal in overleg met de collega-deelnemers.
  Laat geen vuil of afval achter op Uw visplaats.

 

Wilt u uitslagen zien van dit jaar of van voorgaande jaren klik dan op een van onderstaande linkjes